Yksittäisten laitteiden ylläpito

Banner

EASY Care System -laiterekisteri
terveydenhuollon työntekijöille

Potilaiden hyvinvointi edellyttää luottoa työvälineisiin. Sähköisen EASY Care System -laiterekisterin suunnittelussa on kuunneltu terveydenhuoltoalan ammattilaisia, jotta järjestelmä helpottaisi päivittäistä työtä.

Miten EASY Care System -järjestelmä toimii arjen työssäni?

Voit tallentaa laiterekisteriin laitekohtaista tietoa. Saat nopeasti selville esimerkiksi laitteen teknisiä perustietoja, huoltohistorian ja vuositarkastukset. Huoltotilaukset ja vikailmoitukset luonnistuvat hetkessä ja helposti EASY Care System -järjestelmän kautta. Laitteeseen kohdistuvat huoltotilaukset kirjataan rekisteriin, ja huoltopalvelu kuittaa huollon. Näin laitteen huoltohistoria tallentuu automaattisesti, jolloin tiedot ovat aina ajan tasalla ja saatavilla. Lisäksi ylläpito­ ja korjaustoimet dokumentoidaan huoltohistoriaan.

EASY Care System -järjestelmän avulla voit tarkastella yksittäisen laitteen, toimipisteen kaikkien laitteiden tai tarvittaessa koko sairaanhoitopiirin laitekannan tietoja tehokkaasti. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja koko laitekannan tehokkaan ja joustavan hyödyntämisen.